Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov pre hitech-forums

Na stránke hitech-forums, ktorá je dostupná z adresy https://hitech-forums.com/, je jednou z našich hlavných priorít ochrana súkromia našich návštevníkov. Tento dokument Zásady ochrany osobných údajov obsahuje typy informácií, ktoré hitech-forums zhromažďuje a zaznamenáva, a spôsob ich použitia.

Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete viac informácií o našich Zásadách ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na naše online aktivity a platia pre návštevníkov našich webových stránok s ohľadom na informácie, ktoré zdieľajú a/alebo zhromažďujú na hitech-forums. Tieto zásady sa nevzťahujú na žiadne informácie zozbierané offline alebo prostredníctvom iných kanálov, ako je táto webová stránka. Naše zásady ochrany osobných údajov boli vytvorené pomocou bezplatného generátora zásad ochrany osobných údajov.
Súhlas

Používaním našej webovej lokality vyjadrujete súhlas s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a súhlasíte s ich podmienkami.
Informácie, ktoré zhromažďujeme

Osobné údaje, ktoré žiadame poskytnúť, a dôvody, prečo ich žiadame poskytnúť, vám vysvetlíme v mieste, kde vás žiadame o poskytnutie osobných údajov.

Ak nás kontaktujete priamo, môžeme o vás získať ďalšie informácie, napríklad vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, obsah akejkoľvek správy a/alebo príloh, ktoré nám môžete poslať, a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete poskytnúť.

Pri registrácii konta vás môžeme požiadať o vaše kontaktné údaje vrátane informácií, ako je vaše meno, názov spoločnosti, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Ako používame vaše informácie

Zhromaždené informácie používame viacerými spôsobmi vrátane:

Poskytovanie, prevádzka a údržba našej webovej stránky
Zlepšovanie, prispôsobovanie a rozširovanie našej webovej lokality; poskytovanie, údržba, servis a vylepšovanie našej webovej lokality; poskytovanie a prevádzka našej webovej lokality; poskytovanie servisu a podpory našej webovej lokality; zlepšovanie, prispôsobovanie a rozširovanie našej webovej lokality.
Pochopiť a analyzovať, ako používate našu webovú lokalitu, zlepšovať naše služby, zlepšovať našu webovú lokalitu, zlepšovať naše funkcie, zlepšovať naše služby a zlepšovať našu webovú lokalitu, zlepšovať naše služby a zlepšovať kvalitu našej webovej lokality.
Vyvíjať nové produkty, služby, funkcie a vlastnosti.
Komunikovať s vami buď priamo, alebo prostredníctvom niektorého z našich partnerov, a to aj na účely zákazníckeho servisu, poskytovania aktualizácií a iných informácií o webovej lokalite a na marketingové a propagačné účely.
posielať vám e-maily
zisťovať a predchádzať podvodom

Zaznamenávať súbory

Spoločnosť hitech-forums dodržiava štandardný postup používania protokolových súborov. Tieto protokoly zaznamenávajú návštevníkov pri návšteve webových stránok. Robia to všetky hostingové spoločnosti a je to súčasťou analýzy hostingových služieb. Informácie zozbierané zo záznamov obsahujú adresy internetového protokolu (IP), typ prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), dátum a čas, odkazujúce/odkazované stránky a prípadne počet kliknutí. Tieto údaje nie sú spojené so žiadnymi osobnými údajmi. Účelom týchto informácií je analyzovať trendy, spravovať stránku, sledovať návštevnosť stránky používateľmi a zhromažďovať demografické informácie.
Súbory cookie a webové signály

Ako každá iná webová lokalita, aj hitech-forums používa “cookies”. Tieto súbory cookie sa používajú na ukladanie informácií vrátane predvolieb návštevníka a stránok webovej lokality, ktoré návštevník navštívil. Tieto informácie sa používajú na optimalizáciu používateľského zážitku prispôsobením obsahu našej webovej stránky na základe typu prehliadača návštevníka a/alebo iných informácií.

Súbor cookie DART služby Google DoubleClick

Spoločnosť Google je jedným z poskytovateľov tretej strany našej webovej stránky. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok na základe ich návštev na www.website.com a iných webových stránkach na internete používa aj súbory cookie, známe ako súbory cookie DART. Návštevníci si však môžu zvoliť možnosť odmietnuť používanie súborov cookie DART tak, že navštívia Zásady ochrany osobných údajov siete reklám a obsahu Google na tejto adrese – https://policies.google.com/technologies/ads
Naši reklamní partneri

Niektorí z inzerentov na našich webových stránkach môžu používať súbory cookie a webové signály. Naši reklamní partneri sú uvedení nižšie. Každý z našich reklamných partnerov má svoje vlastné Zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa týkajú údajov používateľov. Pre ľahší prístup uvádzame odkaz na ich Zásady ochrany osobných údajov prostredníctvom hypertextového odkazu nižšie.

Google https://policies.google.com/technologies/ads

Zásady ochrany osobných údajov reklamných partnerov

V tomto zozname nájdete zásady ochrany osobných údajov pre každého z reklamných partnerov spoločnosti hitech-forums.

Reklamné servery tretích strán alebo reklamné siete používajú technológie, ako sú cookies, JavaScript alebo webové signály, ktoré sa používajú v príslušných reklamách a odkazoch zobrazených na stránke hitech-forums, ktoré sa odosielajú priamo do prehliadačov používateľov. V takom prípade automaticky získajú vašu IP adresu. Tieto technológie sa používajú na meranie účinnosti ich reklamných kampaní a/alebo na prispôsobenie reklamného obsahu, ktorý sa vám zobrazuje na navštívených webových stránkach.

Upozorňujeme, že hitech-forums nemá prístup k týmto súborom cookie, ktoré používajú inzerenti tretích strán, ani nad nimi nemá kontrolu.

Zásady ochrany osobných údajov tretích strán

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti hitech-forums sa nevzťahujú na iných inzerentov alebo webové stránky. Preto vám odporúčame, aby ste si pre podrobnejšie informácie prečítali príslušné zásady ochrany osobných údajov týchto reklamných serverov tretích strán. Môžu obsahovať ich postupy a pokyny, ako sa z určitých možností odhlásiť.

Súbory cookie môžete zakázať prostredníctvom individuálnych možností prehliadača. Ak sa chcete dozvedieť podrobnejšie informácie o tom, ako sa súbory cookie spravujú v konkrétnych webových prehliadačoch, nájdete ich na webových stránkach príslušných prehliadačov.
Práva na ochranu osobných údajov CCPA (Nepredávajte moje osobné údaje)

Podľa CCPA majú kalifornskí spotrebitelia okrem iných práv právo na:

požadovať od podniku, ktorý zhromažďuje osobné údaje spotrebiteľa, aby zverejnil kategórie a konkrétne osobné údaje, ktoré podnik o spotrebiteľoch zhromaždil.

požadovať, aby podnik vymazal všetky osobné údaje o spotrebiteľovi, ktoré podnik zhromaždil.

požadovať od podniku, ktorý predáva osobné údaje spotrebiteľa, aby nepredával osobné údaje spotrebiteľa.

Ak podáte žiadosť, máme jeden mesiac na odpoveď. Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás.

Práva na ochranu údajov podľa nariadenia GDPR

Radi by sme sa uistili, že ste si plne vedomí všetkých svojich práv na ochranu údajov. Každý používateľ má právo na nasledujúce práva:

Právo na prístup – máte právo požiadať o kópie svojich osobných údajov. Za túto službu vám môžeme účtovať malý poplatok.

Právo na opravu – Máte právo požiadať nás o opravu akýchkoľvek informácií, ktoré považujete za nepresné. Máte tiež právo požiadať nás o doplnenie akýchkoľvek informácií, ktoré považujete za neúplné.

Právo na vymazanie – máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov za určitých podmienok.

Právo na obmedzenie spracúvania – máte právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, a to za určitých podmienok.

Právo namietať proti spracovaniu – Za určitých podmienok máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov – máte právo požiadať, aby sme za určitých podmienok preniesli údaje, ktoré sme zhromaždili, inej organizácii alebo priamo vám.

Ak podáte žiadosť, máme jeden mesiac na to, aby sme vám odpovedali. Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás.
Informácie pre deti

Ďalšou súčasťou našich priorít je pridanie ochrany detí pri používaní internetu. Odporúčame rodičom a opatrovníkom, aby sledovali, zúčastňovali sa a/alebo monitorovali a usmerňovali aktivity svojich detí na internete.

Spoločnosť hitech-forums vedome nezhromažďuje osobné údaje od detí mladších ako 13 rokov. Ak sa domnievate, že vaše dieťa poskytlo takéto informácie našej stránke, odporúčame vám, aby ste nás okamžite kontaktovali a my vynaložíme maximálne úsilie na okamžité odstránenie takýchto informácií z našich záznamov.